Banaanikotkatutkimuksen seura ry:n julkaisuja 6
Julkaisut

ss
1995

Banaanikotkalingvistiikka

1. Alku

Banaanikotkat ovat siitä poikkeava eliölaji, että niiden tutkimuksesta merkittävä osuus kohdistuu niiden asuinseuduilla puhuttavan ihmiskielen, würtzin, tutkimukseen. Koko kotkalajin olemassaolo ja vuorovaikutus ihmiskunnan kanssa ovat jättäneet pitkän historiansa aikana jälkensä würtzin kielen rakenteisiin, sanastoon sekä kielioppiin, josta ne ovat taas siirtyneet muihin tunnetumpiin kieliin.

Tästä banaanikotkien ja ihmiskielten välisten vuorovaikutussuhteiden tutkimuksesta on kehittynyt oma tieteenalansa. banaanikotkalingvistiikka. Tieteenalasta käytetään myös usein lyhennettä B-lingvistiikka.

1.1. Lyhyt johdatus B-lingvistiikan teoriaan

Banaanikotkalingvistiikan ydinkysymykset liittyvät sanojen etymologiaan:

Prinsiippi [1]: Jos sana on muistuttaa jotakin olemassa olevaa sanaa, se on lainasana würtzinkielestä. Tämä fundamentaali prinsiippi selittää kielten sukulaisuussuhteet yksinkertaisella degeneraatiolla ja dekonstruktiolla würtzin kielestä. Tunnettuahan on, että würtz sisältää kaikkien olemassa olevien kielten rakenteet ja sanaston.

Prinsiippi [2]: Jos sanan ilmaisuvoima kasvaa yli 20% käytettäessä 0.75 l:n Codorníu- värähtelijää, se kuuluu konkreettista tekemistä kuvaaviin würtzin alkumuodosta, schtammwürtzistä, periytyviin elliptisiin sanoihin (e=0.28-0.57).

Prinsiippi [3]: Jos [1] ja [2] toteutuvat samalle sanalle, on ko. sana ns. ambiwürzinen, kaikenselittävä, itsestäänselvä(nä). Esimerkki ambiwürtzisestä sanasta on esim. sana würtz itse. Würtzin kielessä on siis mahdollista koostaa lauseita, jotka ovat itsestään selviä.

 

1.2. Käytännön banaanikotkalingvistiikkaa

Vaikka B-lingvistiikan teorian tunteminen onkin hyödyksi, tulee käytännössä toimeen seuraavilla nyrkkisäännöillä:
  1. Jos sanan voi lausua tukehtumatta, se on lainasana würtzin kielestä. Sanoja, jotka eivät täytä tätä kriteeriä (ns. inwürtziset sanat) kehotetaan välttämään.
  2. Jos läheisesi huomattelevat ymmärtämisvaikeuksista valmistettuasi tusinan Codorníu-värähtelijöitä, puhut schtammwürtziä.
  3. Ns. rooman sääntö: Jos sanassa on kaksi o-kirjainta, r , a sekä m, voi sitä käyttää puhuttaessa banaanikotkaparven soidintanssimuodostelmasta.

Nämä säännöt kuvaavat hyvin banaanikotkalingvistiikan teoreettisten mallien suhteellisen vähäistä merkitystä käytännön banaanikotkatutkimukselle. Järkevien johtopäätösten teko jää siis edelleen tutkijan oman intuition varaan.

2. Sanasto

Seuraavaan sanastoon on kerätty banaanikotkatutkimuksen keskeistä ydinsanastoa. Monet muista yhteyksistä tuttuja sanoja muistuttavat sanat voivat tarkoittaa würtzissä aivan muuta, joten tarkkuuteen on syytä panostaa vielä tavallistakin enemmin.
kümi
Appelsiininnahkasta tehty kantopunos, jolla banaanikotkapariskunta muodostelmassa kuljettaa saalista pesälleen.
 pürämid
Sanaksi muuttunut lyhenne (vrt. Fiat tai Abloy) würtzinkielisistä sanoista Persmagich Ünt Rabiezfrich Ästzchii Modüle Implöz Da (vapaasti suomentaen "harteikkaasti koostettu tartuntavapaa muodostelma"). Muodostelmana alta avoin neljästä samanlaisesta kolmiosta muodostettu kartiomainen pinta, joka sittemmin on tullut tunnetuksi mm. Egyptiläisten hautamuistomerkeissä, vaikkakin se silloin tarkoittaa kolmiulotteista kappaletta. Alkuperäinen alhaalta avoin pürämid muodostuu kun banaanikotkat kerääntyvät muodostelmaan seuraavasti: aluksi johtokotka, zürich, asettuu paikalleen. Seuraavaksi neljä kotkaa asettuu edellisen ympärille ja taaksepäin, nojautuen hartioillaan edellisen takaosaan. Näiden alle asettuu kahdeksan kotkaa vastaavasti pürämidin neljäksi sivuksi. Tällä tavalla jatketaan kunnes haluttu määrä kotkia on kasassa tai haluttu vaikutus saavutettu. Tiettävästi pürämidiä on käytetty jo tuhansia vuosia kaikenlaisissa yhtä kotkaa suurempaa voimaa vaativissa operaatioissa. Ks. myös kümi.
rooma
Banaanikotkien soidintanssin piirimuodostelma. Muodostelmaan kuuluu rajaamaton määrä banaanikotkia, jotka kiertävät piiritanssissa keskellä olevaa banaanikotkatonta kohtaa. Huomaa, että zürichistä poiketen rooman Eurooppalainen vastine ei ole toimiltaan aivan yhtä analoginen.
 zürich
Pürämid-muodostelman kärjessä oleva banaanikotka. Myös toiminnoiltaan vastaava kaupunki Keski-Europpalaisessa vuoristossa.


 Banaanikotkatutkimuksen seura ry
Julkaisut